Lauku dzīvnieku labturība

Lauku dzīvnieku labturība

Auto 0 Comment

Arvien biežāk nākas dzirdēt stāstus par to, ka lauku dzīvnieki tiek turēti nepiemērotos apstākļos. Vēl pavisam nesen raidījumā Bez Tabu pavīdēja stāsts par kādu saimniecību, kurā govis tiek turētas mēslos līdz tesmeņiem. Jautāts īpašniecei – kāpēc dzīvnieki netiek laisti ganībās, viņas atbilde bija īsa: “Mēs audzējam iekšā”.

Īpašniece esot “uz lapas”, tāpēc tagad viņai neesot laika rūpēties par dzīvniekiem. Ko par to saka PVD?

PVD atbilde bija ļoti aplama – “Kamēr dzīvnieki tiek baroti, mēs neko nevaram izdarīt.” Tā kā baroti vismaz dzīvnieki tika, tad jautājums par šo govju labturību tā arī palika atklāts, diemžēl. Ar nožēlu jāsaka, ka šādu gadījumu Latvijā ir ļoti daudz. Ne visus var apzināt, ne par visiem ziņo līdzcilvēki.

Latvijā ir likums, kas paredz, kā būtu jāapietas un jāizturas pret jeb kuriem dzīvniekiem, kam ir saskare ar cilvēku. Ko paredz šis likums?

“Cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt. Nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt.”

Kas ir labturība — dzīvnieka fizioloģisko un etoloģisko vajadzību nodrošināšanas pasākumu kopums;

Lauksaimniecības dzīvnieks – dzīvnieks, kuru audzē un tur dzīvnieku izcelsmes produktu iegūšanai vai citos lauksaimnieciskos nolūkos, tai skaitā ierobežotā platībā turēts savvaļas sugas dzīvnieks un ar ģenētiskās modifikācijas metodēm iegūts dzīvnieks;

Likums paredz, ka ir aizliegta cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem, kas ir arī dzīvnieka atstāšana bezpalīdzīgā stāvoklī.

Dzīvnieka īpašniekam ir šādi pienākumi:

1) rūpēties par dzīvnieka veselību, labturību un izmantošanu atbilstoši tā sugai, vecumam un fizioloģijai;

2) rūpēties par labvēlīgu sabiedrības attieksmi pret viņa īpašumā esošo dzīvnieku;

3) nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus vai citus dzīvniekus;

4) nepieļaut nekontrolētu dzīvnieka vairošanos;

5) nodrošināt dzīvnieka turēšanas apstākļu, aprīkojuma, barības un ūdens atbilstību tā fizioloģiskajām un etoloģiskajām vajadzībām, ņemot vērā attiecīgā dzīvnieka sugu, attīstības, adaptācijas un pieradināšanas pakāpi;

6) nepakļaut dzīvnieku sāpēm un ciešanām, kā arī novērst tā savainošanās iespējas;

7) ņemot vērā dzīvnieka fizioloģiskās un etoloģiskās vajadzības, nodrošināt dzīvniekam fizisko aktivitāti, bet dzīvniekam, kura pārvietošanās ir ierobežota, — pietiekamu turēšanas platību;

Dzīvnieku novietnes un mājvietas – saimnieku liga

Lauku dzīvniekiem tāpat kā istabas dzīvniekiem ir nepieciešama sava pajumte. Tā ir jāiekārto atbilstoši standartiem un likumiem, kas, protams, nav vienkārši. Vai telpas būs apkurināmas?

Ja kūts, stallis vai cita veida dzīvnieku novietne ir apkurināma, tad īpaša uzmanība jāpievērš apkures sistēmai. Vai dūmvadi ir kārtībā?

Dūmvadi mēs pieaugt ar kvēpiem. Dūmvadi regulāri jātīra – pirms vai pēc katras nākamās ziemas OBLIGĀTI. Tieši dūmvadi ir tie, kas izraisa ugunsgrēkus un nodara saimniecībām milzīgus zaudējumus.

Dzīvnieku novietnei ir jābūt vienmēr tīrai. Par to rūpējas personāls izmantojot speciālu tehniku vai pašu spēkiem. Laiku pa laikam dzīvnieku novietni drīkst un var apmeklēt PVD darbinieki, lai pārliecinātos par dzīvnieku labturības noteikumu ievērošanu.

Lauku dzīvnieki parasti tiek audzēti gaļai, pienam, sportam un selekcijai (zirgi). PVD ir visas tiesības apmeklēt novietni un veikt detalizētas pārbaudes. Mēs esam atbildīgi par saviem dzīvniekiem un apstākļiem, kādos viņi tiek turēti – rūpēsimies par tiem, ko esam pieradinājuši.

Leave a comment

Search

Back to Top