Vakarēsim!

Uncategorized 0 Comment

Vakarēšana, ko citviet saukuši par vakarošanu, bija cilvēku kopā sanākšana, īpaši rudens pusē, ziemā, kad lielie saimniecības darbi padarīti un vakari brīvāki, ko iespējams pavadīt, piemēram, ar kaimiņiem, paziņām, draugiem.

Vietu, kur notiks vakarēšana, izraudzījās jau iepriekš, visbiežāk, šādām sanākšanas vietām kalpojusi rija vai pirts. Šādiem pasākumiem bijis dažāds raksturs – nopietna strādāšana, klusas sanākšanas reizes ar stāstījumiem, apcerējumiem un dziesmām, kā arī jautra laika pavadīšana ar dziesmām, dejām un rotaļām. Šādās sanākšanās piedalījušies cilvēki no aptuveni piecām, lielākais, desmit saimēm.

Kad neizbēgami tuvojas ziema ar saliem un spelgoņiem

Ziemā viss, kur vien met skatu, ir tukšs, kluss un samērā drūms, it īpaši vakaros, kas pienāk gaužām ātri.

Zem sniega dusošais rudzu zelmenis tomēr liek gaidīt pavasari dienu no dienas. Koks, pie kura vējš plosa vēl neatrautu lapu arī jauš jaunu dzīvību – pavasari ar jaunām lapām. Darbā arī jaušams pavasaris – ziemā jākaļ rati, vasarā – ragavas.

Daba ir tikai pārtraukusi nevis izbeigusi savu darbību, kaut kur zemes iekšienē tā krāj spēkus, lai tad, kad saules loks atkal kļūs garāks, zemes spēki lauztos uz āru, viss plauktu un ziedētu no jauna.

Zemniekam ziema ir neliels atelpas mirklis

Ziemā miera tik vai tā nav. Tas nekas, ka lauki aparti un graudi jau sen kā apcirkņos. Zemnieks jau plāno nākošo sezonu. Zemnieks domā, kāda būs jau nākošā raža – tai jābūt labākai, vairāk, zeltainākiem graudiem.

Zemnieks veic dažādus darbus, kas jau nepieciešami nākošajam gadam. Tāda ir zemnieka ikdiena. Ne tā kā pie mums, pilsētā. Mums rūpes mazas. Mums ir silti ofisi, lāzerepilācija, frizieri… Bet kas laukos? Siltums no krāsns, ūdens no akas, saulrieti un migla mežmalītē. Laukos lāzerepilācija (epilācija ar lāzeru, mūsdienu populārākā epilācijas metode) nav vajadzīga, te cilvēkiem citas rūpes.

Zemnieku pārrunu vakari

Vakarēšana ir zemnieku pārrunu vakars, ja gribam izteikties gana vienkārši. Mēs jau neesam pirmatnēji ļaudis, bet augsti vērtēta kultūra. Savas dzīves kalngalu sasniegšanai lietosim savu kaimiņu dzīves skolā gūtās atziņas, labi apsverot un pielāgojot tās savas dzīves savdabīgajiem apstākļiem – to mums dod vakarēšana.

Izmantosim savus vakarus laukos lietderīgi, kopīgi apspriežot sadzīves jautājumus un izstāstot cits citam savas kļūdas – mācīsimies no tām, lai tie, kas vēl nav kļūdījušies, izvairītos no tām!

Mums visiem jāiet pa dzīvi roku rokā, lai nepakluptu.

Leave a comment

Search

Back to Top