Stereotipi

Stereotipi

Veselība 0 Comment

Šis jēdziens psiholoģijā parādījās 1922.gadā. Stereotips ir vienkāršots priekšstats par sociālo grupu un tās dalībniekiem. Sākotnēji jēdziens tika lietots tikai negatīvā nozīmē kā sinonīms vārdam “aizspriedums”. Vēlāk šī jēdziena nozīme paplašinājās un parādījās papildus tādi apzīmējumi kā “pozitīvs stereotips” un “precīzs stereotips”. Pēc būtības stereotips ir shēma ar visām tai piemītošajām īpašībām.

Stereotipi var būt atklāti izteikti, eksplicīti un tikai nojaušami – implicīti.

Stereotipi atvieglo tiem atbilstošas informācijas uztveri, saglabāšanu atmiņā. Komunikācijā tie ļauj pievērst uzmanību dažādiem mijiedarbības aspektiem, ne tikai informācijai par otra cilvēka personību.

Stereotipi var palīdzēt saglabāt augstu pašcieņas līmeni, salīdzinot savu piederību ar citiem.

Izplatītākie ir :

  •       Dzimuma stereotipi;
  •       Etniskie stereotipi;
  •       Vecuma stereotipi.

Dzimuma stereotipi.

Vīriešiem tradicionāli tiek piedēvētas lietišķas, uz mērķa sasniegšanu orientētas īpašības: pārliecinātība par sevi, uzņēmība, loģiskums, sāncensība. Savukārt tipiskas sievietes īpašības asociējas ar emocionalitāti un gādīgumu – maigums, iejūtīgums, gatavība upurēties.

Šiem priekšstatiem ir universāls raksturs. Pētījumā, kurā tika aptaujāti simts vīrieši un simts sievietes no katras valsts, kopumā aptverot 30 valstis, tika noskaidrots, ka vīrieši tiek uzskatīti par dominējošiem, patstāvīgiem, agresīviem, izturīgiem. Bet sievietes – par pazemīgām, godbijīgām, izpalīdzīgām, gādīgām un biedriskām.

Iespējams tāpēc, vadoties pēc šīm īpašībām, vairāk ir vīriešu – ārstu, kas strādā tieši tādās jomās kā traumatoloģija, ķirurģija, plastiskā ķirurģija. Piemēram, traumatologs ir specifiska profesija. Traumatologs sastopas ar dažādiem ievainojumiem – lauztiem kauliem, nepatīkamiem skatiem. Traumatologs ir ārsts, kas ir ar stipru nervu sistēmu. Traumatologs spēj ar skarbu skatu paskatīties un traumu un nolemt kā rīkoties. Traumatologs sieviete? Iespējams nespētu tik vienkārši tikt galā ar šādu uzdevumu…

Tipiskas vīrieša īpašības parasti tiek uztvertas kā vēlamākas salīdzinājumā ar sievietes īpašībām. Ideālajam ES gan vīriešu gan sieviešu priekšstatos ir vairāk vīrišķīgu īpašību.

Etniskie stereotipi:

Ikdienā ir nostiprinājies priekšstats, ka katrai nācijai piemīt specifiskas psiholoģiskās īpatnības. Līdz ar to cilvēkiem nemaz nav nepieciešams tikties ar kādas tautības pārstāvi, lai jau būtu savs priekšstats par šīs tautības cilvēku “psiholoģiju”.

Vecuma stereotipi:

Vairāk ir pētīts, kā gados jauni cilvēki uztver gados vecākus cilvēkus, bet ne otrādi. Tradicionāli vecie cilvēki tiek uzskatīti par slimiem, nepievilcīgiem, nekompetentiem, neefektīviem, lēnīgiem, skopiem, truliem, aizmāršīgiem, ļauniem. Tomēr šie stereotipi var būt visai pretrunīgi – veci cilvēki var būt tik pat labi gudri kā plānprātīgi.

Cik precīzi ir vecuma stereotipi? Pensijas vecuma cilvēkiem ir raksturīgas sūdzības par slimīgām izjūtām ķermenī, nereti rodas kādi psihiski traucējumi, izmisums un bezspēcība, kas izpaužas dusmās, pavājinās redze un dzirde.

Cilvēku psiholoģiskās īpatnības vecumā ir atkarīgas no viņa veselības, izglītības un materiālā stāvokļa. Valstīs, kur veci cilvēki ir galvenokārt trūcīgi, nesaņem pienācīgu medicīnisko aprūpi, kā tas ir, piemēram, Latvijā, negatīvās psiholoģiskās izpausmes galvenokārt ir dažādu slimību izpausmes rezultāts, nevis tieši vecumam kā tādam raksturīgās īpašības.

Stereotipi izteiktāk veidojas attiecībā pret citām grupām, nevis attiecībā pret “savējiem”. Tas notiek tādēļ, ka cilvēku mijiedarbība piederības grupā notiek individuālajā līmenī, bet ar cilvēkiem ārpus “savējo” grupas – galvenokārt starpgrupu līmenī. Tādēļ “svešo” uztvere gandrīz vienmēr ir negatīvākā kā “savējo”. Bieži vien stereotipi ir negatīvi un sasitās ar aizspriedumiem un diskrimināciju.

Reiz radušies, stereotipi saglabājas saistībā ar tādu informācijas apstrādi, kura ir tendēta uz esošo priekšstatu saglabāšanu. Cilvēki tiecas pēc informācijas, kas apstiprina jau esošus stereotipus.

Leave a comment

Search

Back to Top